Prawo pracy dla pracodawców

Wieloletnie doświadczenie umożliwia mi zaoferowanie Państwu rozwiązań łączących potrzeby Pracodawców z wymogami nałożonymi przez prawo pracy.

Główną  wartością jaką chce Państwu zaoferować to usługę prawną, która będzie dawać jasne rozwiązanie Państwa problemu, a nie ograniczać się do lakonicznego podania brzmienia przepisów.

 

Korzystając z usług kancelarii uzyskasz pomoc prawną m.in w zakresie:

 • tworzenia i opiniowania regulaminów prac oraz innych aktów wewnętrznych Pracodawcy;
 • tworzenia / opiniowania / nawiązywania / rozwiązywania umów o pracę, umów o dzieło, umów o świadczenie usług;
 • tworzenia / opiniowania / nawiązywania / rozwiązywania  kontraktów menadżerskich;
 • wyboru najdogodniejszych form zatrudnienia (optymalizacja podatkowa i składkowa, rozwiązania ograniczające koszty zatrudnienia oraz ryzyko związane z zatrudnianiem Pracowników);
 • ukształtowania organizacji czasu pracy;
 • tworzenia skutecznych umów o zakazie konkurencji, umów o zachowaniu poufności, umów o odpowiedzialności za powierzone mienie;
 • reprezentowania Pracodawcy w postępowaniach sądowych w zakresie prawa pracy, obejmujące kompleksowe prowadzenie spraw we wszystkich instancjach sądowych;
 • pomocy w negocjacjach Pracodawcy ze związkami zawodowymi oraz reprezentantami pracowników;
 • pomocy w przeprowadzeniu zwolnień grupowych wraz z oszacowaniem ryzyka i kosztów;
 • reprezentowania pracodawców w relacjach z Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi organami państwowymi.

 

Dla małych przedsiębiorstw lub wchodzących na rynek zaoferujemy również przygotowania kompletu dokumentacji z zakresu prawa pracy, pomożemy w wyborze optymalnych form zatrudnienia.

 

Z nieszablonowych rozwiązań:

 

– mogę również przeprowadzić audyt dokumentacji kadrowo – płacowej Twojej firmy;

– przeprowadzić szkolenie na dowolny temat z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

– a nawet przejąć obsługę kadrowo – płacową, jeśli chciałbyś powierzyć ją w profesjonalne ręce.

 

Kancelarię sygnuję własnym imieniem i nazwiskiem – dlatego, że biorę całą odpowiedzialność na własną osobę.

Nie oznacza to jednak, że działam sama. Współpracuje z wieloma osobami – zarówno radcami prawnymi, jak i pracownikami działów kadr i płac, pracowniami ZUSu, inspektorami BHP oraz doradcami podatkowymi z różnych rejonów Polski.

 

Twoje interesy będą w dobrym rękach. Wspólnie możemy zapewnić Ci wszechstronną opiekę i bezpieczeństwo.

 

Zasady współpracy – moje wynagrodzenie.

 

Zawsze  przed rozpoczęciem współpracy precyzyjnie wspólnie określimy zakres zlecenia, zdecydujemy wspólnie w czym mogę Ci pomóc. Ustalony zakres zlecenia będzie determinował wysokość mojego wynagrodzenia.

 

Będzie ono uzależnione od nakładu pracy jaki muszę ponieść. Istotna jest również ewentualna wartość przedmiotu sporu oraz miejsce wykonywania zlecenia. Mam również na uwadze Twoje możliwości finansowe.

 

Możliwości wynagrodzenia może być sporo:

 • jeżeli będzie to jednorazowa porada – podam konkretną kwotę mojego wynagrodzenia;
 • jeśli będzie to stała współpraca – możemy wspólnie dojść do wniosku, że korzystniejsze będzie wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne;
 • jeżeli będę Ciebie reprezentować w sądzie – dobrym rozwiązaniem będzie wtedy wynagrodzenie podstawowe w określonej stawce, połączone z tzw. wynagrodzeniem za sukces (w tym modelu część ryzyka prowadzenia Twojej sprawy przechodzi na mnie –  dodatkowe wynagrodzenie zapłacisz tylko, kiedy osiągniemy zamierzony cel).

 

Najważniejsze – nie obawiaj się wysłać zapytania, zwrotnie otrzymasz wycenę mojej pomocy. I decyzja czy z niej skorzystać będzie należała tylko do Ciebie.