Prawo pracy dla pracowników

Praca zawodowa tworzy ponad połowę Twojego aktywnego dnia. Prawo pracy zaś kształtuje Twoje prawa i obowiązki w pracy. Pozwól poznać sobie mechanizmy rządzące tym światem, tak żeby z pełnym zrozumieniem móc kształtować tą przestrzeń, a w razie potrzeby walczyć o to co Ci się należy.

 

Korzystając z usług Kancelarii uzyskasz pomoc prawną m.in w zakresie:

  • ochrony trwałości stosunku pracy– zaopiniuje czy Twoje ewentualne zwolnienie z pracy było zgodne z prawem, jeśli nie powiem o co możesz walczyć, następnie napisze odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę czy oświadczeń o rozwiązaniu stosunku pracy;
  • ustalenia stosunku pracy– jeśli uważasz, że niesłusznie masz zawartą umowę o pracę na czas określony, pomogę wywalczyć umowę na czas nieokreślony wraz z uprawnieniami jakie taka umowa daję.

Jeśli zaś, Twój Pracodawca, w ogóle omija umowy o pracę i zatrudnia Cię na podstawie umów cywilnoprawnych – również powalczymy o ukształtowanie stosunku pracy wraz z połączeniem roszczeń o wypłatę np. ekwiwalentu za zaległy urlop, odszkodowania za niesłuszne zwolnienie z pracy itd;

  • wynagrodzenia za pracę– jeśli pracujesz w godzinach nadliczbowych – wyliczymy jaka to wartość dla Ciebie, wezwiemy Pracodawcę do zapłaty zaległego wynagrodzenia, złożę pozew w Twoim imieniu o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Jeśli nie dostałeś premii lub innego składnika wynagrodzenia, które Ci się należy – również tutaj uzyskasz pomoc w tym zakresie;

  • naruszania przywilejów pracowniczych, uprawnień kobiet w ciąży;
  • kształtowania umów o zakazie konkurencji; kształtowania umów o odpowiedzialności materialnej – jeśli masz wątpliwości czy umowy, które daję do podpisu Ci pracodawca są zgodne z prawem, są zbyt restrykcyjne – sprawdzę, przeanalizuję;
  • odszkodowań za mobbing lub za dyskryminacje w zatrudnieniu;
  • wyboru najgodniejszej formy współpracy z Pracodawcą –  jeżeli zastanawiasz się co jest dla Ciebie lepsze czy umowa  o pracę, czy umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, o dzieło, kontrakt menadżerski), a może samozatrudnienie…? Wszystkie formy zatrudnienia/współpracy mają swoje plusy i minusy – ważne, żebyś decyzję podjęła/podjął, po dogłębnej analizie Twojej sytuacji, wyposażona/y w wiedzę prawną – tutaj też dam radę pomóc 😉

 

oraz wiele innych Twoich problemów, pytań z obszaru Twojej zawodowej aktywności – będzie w zakresie działania Kancelarii – jeśli tylko zdecydujesz się do mnie napisać. 

 

Kancelarię sygnuję własnym imieniem i nazwiskiem – dlatego, że biorę całą odpowiedzialność na własną osobę.

Nie oznacza to jednak, że działam sama. Współpracuje z wieloma osobami – zarówno radcami prawnymi, jak i pracownikami działów kadr i płac, pracowniami ZUSu, inspektorami BHP oraz doradcami podatkowymi z różnych rejonów Polski.

Twoje interesy będą w dobrym rękach. Wspólnie możemy zapewnić Ci wszechstronną opiekę i bezpieczeństwo.

 

Zasady współpracy – moje wynagrodzenie.

Zawsze  przed rozpoczęciem współpracy precyzyjnie wspólnie określimy zakres zlecenia, zdecydujemy wspólnie w czym mogę Ci pomóc. Ustalony zakres zlecenia będzie determinował wysokość mojego wynagrodzenia.

Będzie ono uzależnione od nakładu pracy jaki muszę ponieść. Istotna jest również ewentualna wartość przedmiotu sporu oraz miejsce wykonywania zlecenia. Mam również na uwadze Twoje możliwości finansowe.

Możliwości wynagrodzenia może być sporo:

  • jeżeli będzie to jednorazowa porada – podam konkretną kwotę mojego wynagrodzenia;
  • jeśli będzie to stała współpraca – możemy wspólnie dojść do wniosku, że korzystniejsze będzie wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne;
  • jeżeli będę Ciebie reprezentować w sądzie – dobrym rozwiązaniem będzie wtedy wynagrodzenie podstawowe w określonej stawce, połączone z tzw. wynagrodzeniem za sukces (w tym modelu część ryzyka prowadzenia Twojej sprawy przechodzi na mnie –  dodatkowe wynagrodzenie zapłacisz tylko, kiedy osiągniemy zamierzony cel).

Najważniejsze – nie obawiaj się wysłać zapytania, zwrotnie otrzymasz wycenę mojej pomocy. I decyzja czy z niej skorzystać będzie należała tylko do Ciebie.